פרופיל חברה

Lighthouse Financial Solutions מתמחה במתן שירותי family office למשפחות בעלות עושר פיננסי, הכוללים ניהול כלל הנכסים של המשפחות בארץ ובחו"ל, בקרה וניהול סיכונים של נכסי הלקוח, ייעוץ אישי המותאם למבנה ומטרות ההון הפרטי והמשפחתי הכולל. Lighthouse Financial Solutions הוקמה ב 2008 וצברה ניסיון רב בתחומי ניהול נכסי לקוחות בהיקף נרחב בשוק המקומי והגלובלי. אנו פועלים בשליחות הלקוח, בשקיפות מלאה, ומחויבים לסודיות ודיסקרטיות תוך שמירה על הבטחת מידע. ניהול הנכסים מתבצע במוסדות פיננסיים ובבנקים אותם בוחר הלקוח. אנו מייעצים בתיקי ההשקעות ומשלבים מנהלי תיקים חיצוניים בארץ ובחו"ל, מגדירים להם מדיניות ורמות סיכון ומנהלים בקרה צמודה על פעילותם. לצד פעילות הייעוץ וניהול התיקים אנו משלבים קרנות נאמנות, קרנות גידור, מוצרים אלטרנטיביים וריאליים שנבחנו על ידינו ונמצאו מתאימים לשלבם בתיק הלקוח וזאת לשם פוטנציאל הגדלת תשואה ופיזור סיכון. בנוסף, אנו מטפלים במגוון שירותים נוספים כגון: מעבר בין דורי, חשבונות נאמנות, מיסוי בינלאומי, יעוץ פנסיוני ואשראי בשיתוף עם משרדים מובילים בתחומם. החברה פועלת תחת רישיון שיווק השקעות מטעם הרשות לניירות ערך.

השירותים שלנו

 • ניהול פיננסי אישי המותאם לצרכי הלקוח- ראיה כוללת של תיק הנכסים הפיננסים והריאליים. קביעת מדניות סיכונים ומדניות השקעה.
 • המלצה על מנהלי תיקים בארץ ובחו"ל, שילובם בתיק הכולל לפי התמחויות וחוזקות של כל מנהל בתחומו.
 • לווי ובקרה יומיומית על מנהלי התיקים: יישום מדיניות השקעה, בדיקה שוטפת של ביצועי תשואת תיק הנכסים, בדיקת השקעות חריגות, מעקב אחר הסיכון.
 • עלויות ועמלות – עמלות מופחתות לפי הסכמי לייטהאוס מול הבנקים ובתי השקעות בארץ ובחו"ל.
 • בניה ויעוץ בתיק ההשקעות – מניות, אגרות חוב קונצרניות, תעודות סל קרנות ועוד.
 • עבודה שוטפת בנושא השקעות מול הבנקים והמוסדות הפיננסיים בארץ ובחו"ל.
 • הפקת דוחות תשואה חודשיים וניתוחם לפי פרמטרים מגוונים (התפלגויות של אפיקי השקעה, גאוגרפית, ענפית, נכסים מניבים/תזרימים, סחירים/לא סחירים ועוד…)
 • שילוב יועץ פנסיוני בתיק לבחינת תיק הגמל והפנסיה.
 • בחירת קרנות גידור וקרנות השקעה המתאימות לתיק ההשקעות הכולל ומעקב שוטף אחר פעילותן.
 • קשר הדוק עם רו"ח בנושאי מיסוי.
 • בחינת השקעות אלטרנטביות / ריאלית בתיק הנכסים של הלקוח – המלצה על פרוייקטים ושילובם בתיק.

קשר עם הלקוח


הקשר כולל פגישות חודשיות/ רבעוניות. הפקת דוחות חודשיים מפורטים המתארים את מצב נכסי הלקוח ורמות הסיכון בתיק, תשואות, התפלגויות, והשוואת ביצועים למדדי ייחוס.
״אנו פועלים בשליחות הלקוח, בשקיפות מלאה ומחוייבים לדיסקרטיות תוך שימת לב על הבטחת מידע״
דילוג לתוכן