השקעות אלטרנטיביות וריאליות

כחלק מפיזור סיכון והשגת תשואה עודפת, אנו מאמינים כי יש לפזר חלק מתיק ההשקעות של הלקוח, בין מרכיבים פיננסים הקשורים ישירות לשוק ההון, לבין מוצרים ריאלים ואלטרנטיבים בעלי מתאם נמוך לשוק ההון או ללא מתאם כלל.

השקעות אלו מאפשרות למשקיעים תשואה עקבית המאופיינת בסיכון נמוך בדרך כלל לאורך תקופה ארוכה בחלק זה של תיק ההשקעות. ההשקעות נבחנות בתהליך מסודר ומאושרות על ידי ועדת השקעות פנימית של לייטהאוס. כחלק מתהליך בדיקת ההשקעות נערכים סיורים בחו"ל ופגישות עם מנהלי ההשקעות.

לייטהאוס מאפשרת ללקוחותיה השקעה בסגמנטים שונים : חברות בתחומי הנדל"ן ונגזרותיו , תשתיות, אשראי צרכני, פארמה, ביטוח ופרייבט אקוויטי. ללקוחותינו אפשרות להשתתף בהשקעה בחברות פרטיות, בהנפקות פרטיות של חברות ציבוריות קיימות או לפני כניסתן למסחר.

אנו רואים בהשקעה בנכסים האלטרנטיביים בפיזור בסגמנטים, גאוגרפיה ומטבעות חשיבות בהורדת הסיכון הכולל של התיק.

״אנו פועלים בשליחות הלקוח, בשקיפות מלאה ומחוייבים לדיסקרטיות תוך שימת לב על הבטחת מידע״
דילוג לתוכן