גילוי נאות

כבעלת רישיון שיווק, לייטהאוס רשאית להעדיף נכסים פיננסיים שיש לה זיקה אליהם על פני נכסים פיננסיים אחרים הדומים מבחינת התאמתם ללקוח לאותם נכסים פיננסיים ושאין ללייטהאוס זיקה אליהם.

אופי הזיקה נובע מכך כי לייטהאוס עשויה לקבל תגמול בין היתר בגין רכישה ו/או החזקה, ו/או דמי הצלחה מהגופים הרשומים מטה. התגמול המתקבל מהגופים עשוי להיות שונה בין המוצרים השונים.

להלן רשימת הגופים והנכסים הפיננסיים אליהם קיימת ללייטהאוס זיקה:

 • SBC
 • ברייטמן – גיל
 • חברת ריאליטי
 • הראל
 • הפניקס
 • הרבור גרופ
 • נוקד קפיטל
 • IBI
 • Spree
 • Buligo
 • Sphera
 • Value
 • Mor
 • JTLV
 • מגדל שוקי הון
 • חצבים
 • New Vest
 • BSP
 • מיטב
 • פאגאיה
 • מונטלו
 • טנדם
 • אלקטרה נדל"ן
 • מרלין
 • Milestone ltd
 • דיאמונד קפיטל
 • אביב ניהול קרנות
 • חצבים

דיסקליימר:

Lighthouse Financial Solution הנה בעלת רישיון בשיווק השקעות כהגדרת מונח זה בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות, ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, חברה מייעצת אשר היא בעלת זיקה לנכסים פיננסים מסוימים, ועשויה להעדיפם על פני נכסים פיננסיים דומים, שאינה בעלת זיקה אליהם.
הנתונים המוצגים במסמך זה הינם נתונים כלליים, לצרכי מידע בלבד, ואין לראות בהם
ייעוץ השקעות, שיווק השקעות,המלצה או הצעה לרכישה / מכירה /החזקה של ניירות ערך, או הצעה לפעילות פיננסית מפוקחת כלשהי. בהתאם לכך, הנתונים המוצגים במסמך זה אינם מהווים תחליף לשיווק השקעות השוקל את הצרכים והמאפיינים הספציפיים של כל לקוח.

״אנו פועלים בשליחות הלקוח, בשקיפות מלאה ומחוייבים לדיסקרטיות תוך שימת לב על הבטחת מידע״
דילוג לתוכן